Online Catalog > Book
Check-outs :

拿破崙

 • Hit:217
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 拿破崙的成功是古今中外少見的,他出生在地中海東部的科西嘉島,法國革命提供他發揮軍事長才的舞台,他橫掃歐洲,推翻了腐敗的封建制度,使法國成為十八世紀世界第一個民主國家,同時,並編纂一部聞名後世的「拿破崙法典」。最後,他在湡鐵盧敗戰,被放逐到聖赫勒拿島,抑鬱以終。


 台北市政府評選優良兒童讀物

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login