Online Catalog > Book
Check-outs :

女巫

 • Hit:251
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 「女巫」是達爾晚年最後一部傑作。曾獲英國「白麵包獎」,並拍成電影。在電影中飾演女巫王的潔莉卡.休斯頓因演技出色被提名角逐奧斯卡最佳女主角。出現在書中的女巫與一般童話中的女巫迥然不同,保證帶給讀者意想不到的全新感受。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login