Online Catalog > Book
Check-outs :

中華文化十二講

 • Hit:181
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 本書乃作者初來定居臺灣,在各軍事基地之講演辭,共十二篇,大體討論中國文化問題。賓四生認為中國文化有其特殊之成就、意義與價值,縱使一時受人輕視、鄙視,但就人類生命全體之前途言,中國文化宜有其再見光輝與發揚之一日。 作者賓四先生一生崇敬國家民族之傳統文化,幾乎一如宗教信仰,頌讚或有過分處,批評他人或有偏激處,要之讀此一集,即可見中國文化影響之悠久偉大,實有難乎想像之處。作者簡介錢穆(1895-1990) 字賓四,江蘇無錫人。年十八即任小學教師,歷中學而至大學。先後於燕京大學、北京大學、清華大學、師範大學、西南聯大、齊魯大學、華西大學、四川大學、雲南大學、江南大學等校任教。1949年,赴港創辦新亞書院。曾先後獲香港大學、美國耶魯大學頒贈名譽博士。1967年,來臺定居,膺選中央研究院院士,並任中國文化學院史學研究所教授。1986年,受聘為總統府資政。 賓四先生治學,大抵以史學為核心,廣涉諸經諸子之學,從而廣及中華學術與思想文化諸多領域;其中又以理學最為深刻,自云「得力最深者莫如宋明儒」。其成就,直接反映了中國近代學術史之變遷,即使晚年苦於眼疾,仍著作不輟,冀以喚醒中華民族文化之靈魂,儼然為晚清以來西方文化洪流之中流砥柱。所著【先秦諸子繫年】、【中國近三百年學術史】、【國史大綱】、【秦漢史】、【兩漢經學今古文平議】、【朱子新學案】等八十餘種,俱享譽中外學術界。

作者簡介 錢穆(1895-1990)  字賓四,江蘇無錫人。年十八即任小學教師,歷中學而至大學。先後於燕京大學、北京大學、清華大學、師範大學、西南聯大、齊魯大學、華西大學、四川大學、雲南大學、江南大學等校任教。1949年,赴港創辦新亞書院。曾先後獲香港大學、美國耶魯大學頒贈名譽博士。1967年,來臺定居,膺選中央研究院院士,並任中國文化學院史學研究所教授。1986年,受聘為總統府資政。  賓四先生治學,大抵以史學為核心,廣涉諸經諸子之學,從而廣及中華學術與思想文化諸多領域;其中又以理學最為深刻,自云「得力最深者莫如宋明儒」。其成就,直接反映了中國近代學術史之變遷,即使晚年苦於眼疾,仍著作不輟,冀以喚醒中華民族文化之靈魂,儼然為晚清以來西方文化洪流之中流砥柱。所著【先秦諸子繫年】、【中國近三百年學術史】、【國史大綱】、【秦漢史】、【兩漢經學今古文平議】、【朱子新學案】等八十餘種,俱享譽中外學術界。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login