Online Catalog > Book
Check-outs :

阿嬤的滷味

 • Hit:267
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 阿嬤的滷味是一種很神奇的東西。吃了第一口,就能讓你向鬱卒說拜拜;吃第二口,會讓你通體舒暢,精神百倍,常吃的話還能提高你的EQ喲!正因為阿嬤的滷味選用了品質良好的食材,再上加阿嬤的獨門配方,所以讓吃過的人都讚不絕口,吃了還想再吃呢!你也來嘗一嘗吧!

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login