Online Catalog > Book
Check-outs :

城邦暴力團[肆]

 • Hit:153
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 這部全書字數長達40餘萬字的《城邦暴力團》以其磅礡浩瀚的氣勢、繁複迷離的小說迷宮方式,將成為張大春近年來最具爆炸性的代表作。在這個暴力團裡,集結了現代、及武俠,現實與傳奇,既有層峰內鬥,又有江湖恩怨,直達作者現下「無視書的限制」的創作精神。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login