Online Catalog > Book
Check-outs :

企鵝JUMP

 • Hit:209
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

 企鵝只生活在南極,及其周遭的小島上,這種時代已正式宣告結束,現在企鵝的活動範圍遍佈全世界。那企鵝都在做些什麼呢?是服務生、音樂家、司儀、農夫、演員、運動選手,還是花店老闆呢?當然企鵝最想做的事就是魚販,不過沒有人會讓他做的,因為他會把魚陳列在自己的肚子裡。說不定,你家隔壁就住著一隻企鵝喔!

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login